[ 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 𝟮𝟬𝟭𝟵 – 𝗚𝗶𝗮̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻 𝟱𝟬𝟬𝗸] Bộ sưu tập trang phục cưới “𝗧𝗿𝗮𝗶 𝗧𝗮̀𝗶 𝗚𝗮́𝗶 𝗦𝗮̆́𝗰” 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟭𝟵 

𝐀𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐞̣𝐩 𝐠𝐚́𝐢
𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐚𝐢

𝑩𝒐𝒐𝒌 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̉𝒎

  1. 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟏𝟎𝟎𝐤 cho hợp đồng trên 1 triệu
  2. 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟮𝟬𝟬𝗸 cho hợp đồng trên 2 triệu
  3. 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟯𝟬𝟬𝗸 cho hợp đồng trên 4 triệu
  4. 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟱𝟬𝟬𝗸 cho hợp đồng trên 6 triệu

Chẳng phải đợi may, thuê là có..

𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 1 𝑏𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ 1 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑒̣𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̣̆𝑝 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑎̃𝑦 𝑵𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒃𝒐𝒐𝒌 𝒍𝒊̣𝒄𝒉.

Danh mục khuyến mãi:

Điều kiện khuyến mãi:

  • Chương trình áp dụng từ 26/11 đến 30/11/2019.
  • Không áp dụng cho hợp đồng đã hủy ký lại.
  • Không áp dụng khuyến mãi đồng thời với chương trình khác.

Liên Hệ 𝗡𝗜𝗡𝗜 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗘

▪️ 55/34 Lê Ngã, Phú Trung, Tân Phú, TPHCM
▪️ Hotline: 0916 840 171
▪️ FB: FB.com/NiNiStore.vn/

 

fucoidan-button-1-04

fucoidan-button-1-04
fucoidan-button-1-04