[S▲LE KHỦNG ĐỔ BỘ - RẦM RỘ NHẤT NĂM]

🔻 𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́ cho tất cả sản phẩm cho đơn đặt hàng online và trực tiếp từ 09/09/2020 đến ngày 29/09/2020
✨𝑩𝒐𝒐𝒌 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 ✨
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 1 triệu
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟭𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 2 triệu
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟯𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 3 triệu
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟱𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 4 triệu
🔻 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 ngay 𝟵𝟵𝟵𝗞 cho hợp đồng trên 6 triệu
𝗔𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗮́𝗼 𝗱𝗮̀𝗶
💗 Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 mới nhất 2020: https://bit.ly/2Ozb9XJ
💗 Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒃𝒖̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ mới 2020: https://bit.ly/2O6LUx6
💗 Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝒃𝒂̀ 𝒔𝒖𝒊 mới 2020: https://bit.ly/347WPfF
𝗔𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗔́𝗼 𝗞𝗵𝗼̉𝗮
⭐️ Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐̉𝒂 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 mới nhất 2020: https://bit.ly/3cy2Xl7
⭐️ Xem thêm album 𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐̉𝒂 𝒃𝒖̛𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ mới 2020: https://bit.ly/2yutnVY
𝐀𝐥𝐛𝐮𝐦 𝐯𝐚́𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢
⭐️ Xem thêm album 𝐯𝐚́𝐲 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 mới nhất 2020: https://bit.ly/3i6bFds
(*) Chương trình áp dụng từ ngày 09/09/2020 đến 29/09/2020 đối với hợp đồng thuê trang phục. Không áp dụng cho hợp đồng đã hủy ký lại. Và không áp dụng với chương trình khác.

 

fucoidan-button-1-04

ĐC: 55/34 Lê Ngã, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM (xem bản đồ)

fucoidan-button-1-04
fucoidan-button-1-04