Theo phong tục truyền thống của người Việt, đám cưới cần có sự chuẩn bị kỹ càng và trải qua nhiều nghi thức mới có thể đón được dâu về nhà chồng. Trong số đó thành phần tham dự đi rước dâu, đi họ cũng được lựa chọn và lên kế hoạch trước sao cho […]

Đọc tiếp